• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to go native
  hoà nhập vào cộng đồng bản xứ

  Xem thêm native

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X