• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to go to great trouble (expense)
  lo l?ng nhi?u, b? nhi?u công s?c

  Xem thêm go

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X