• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to go to the dogs
  thất cơ lỡ vận, khánh kiệt, xuống dốc ( (nghĩa bóng))

  Xem thêm dog

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X