• Idioms

    To go to the hairdresser's for a perm
    Đến tiệm uốn tóc để sửa cho tóc quăn luôn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X