• Cơ - Điện tử

  Treo, tắc, kẹt

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  to hang up
  treo lên

  Xem thêm hang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X