• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to hang up one's axe
  rút lui khỏi công việc; từ bỏ những việc làm không mang lại kết quả gì

  Xem thêm ax

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X