• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to lay great store upon (on) someone
  dánh giá cao ai

  Xem thêm lay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X