• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to lay sb under an obligation
  làm cho (ai) ph?i ch?u on

  Xem thêm lay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X