• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to leave (let) servely olone
  bỏ mặc đấy ra ý không tán thành

  Xem thêm severely

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X