• or /sɪˈvɪə(r)li/

  Thông dụng

  Phó từ

  Khắc khe, gay gắt (trong thái độ, cách cư xử)
  to punish somebody severely
  nghiêm khắc trừng phạt ai
  Rất xấu, rất mãnh liệt, rất gay go, khốc liệt, dữ dội
  severely handicapped
  bị khuyết tật nặng
  Đòi hỏi kỹ năng, đòi hỏi khả năng rất cao, đòi hỏi tính kiên nhẫn
  Giản dị, mộc mạc; không trang điểm (về kiểu cách, dung nhan, cách trang phục..)
  dress very severely
  ăn mặc rất giản dị, mộc mạc

  Cấu trúc từ

  to leave (let) servely olone
  bỏ mặc đấy ra ý không tán thành
  (đùa cợt) tránh không dính vào (một chuyện gì khó khăn...)


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X