• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to let someone stew in his ows juice (grease)
  để mặc kệ xác ai

  Xem thêm stew

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X