• /gri:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mỡ (của súc vật)
  Dầu mỡ, dầu nhờn
  (thú y học) bệnh thối gót (ngựa)
  (dược học) thuốc mỡ
  in grease; in pride of grease; in prime of grease
  (nói về súc vật) béo, giết thịt được rồi

  Ngoại động từ

  Bôi mỡ, bơm mỡ, xoa mỡ
  to grease a machine
  bôi dầu mỡ cho một cái máy
  (nghĩa bóng) làm cho trơn tru (công việc)
  (thú y học) làm thối gót (ngựa)
  to grease sb's palm
  đút lót, hối lộ
  like greased lightning
  (từ lóng) nhanh như chớp

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chất mỡ, dầu mỡ, chất bôi trơn, mỡ bôi trơn, bôi mỡ, tra mỡ

  Cơ - Điện tử

  Mỡ, mỡ bôi trơn, (v) bôi mỡ, tra mỡ

  Hóa học & vật liệu

  bôi mỡ

  Giải thích EN: To apply any such lubrricant substance.

  Giải thích VN: Sử dụng các chất bôi trơn.

  Kỹ thuật chung

  bôi trơn
  antifriction bearing grease
  mỡ bôi trơn ổ trục quay
  antirust grease
  mỡ bôi trơn chống gỉ
  automotive grease
  mỡ bôi trơn ôtô
  axle box grease
  mỡ bôi trơn hộp trục
  axle grease
  mỡ bôi trơn trục xe
  ball bearing grease
  mỡ bôi trơn vòng bi
  belt grease
  mỡ bôi trơn đai
  bentone grease
  mỡ bôi trơn bentonit
  block grease
  mỡ (bôi trơn) đóng bánh
  block grease
  mỡ bôi trơn dạng khối
  brick grease
  mỡ bánh bôi trơn
  brick grease
  mỡ bôi trơn dạng khối
  cable grease
  mỡ bôi trơn dây cáp
  calcium base grease
  mỡ bôi trơn gốc canxi
  carriage grease
  mỡ bôi trơn xe hơi
  cart grease
  mỡ bôi trơn xe
  cold (roll) neck grease
  mỡ bôi trơn cổ trục cán lạnh
  cold (roll) neck grease
  mỡ bôi trơn ngõng trục cán lạnh
  cold setting grease
  mỡ bôi trơn lắng lạnh
  cold-set grease
  mỡ bôi trơn luyện nguội
  cold-settled grease
  mỡ bôi trơn luyện nguội
  compounding grease
  mỡ bôi trơn hỗn hợp
  compression grease cut
  phần cắt dầu bôi trơn nén
  extreme pressure grease
  mỡ bôi trơn siêu áp
  fatty acids grease
  mỡ bôi trơn gốc axit béo
  fiber grease
  mỡ bôi trơn dạng sợi
  fire-proof grease
  mỡ bôi trơn chịu lửa
  fixed grease
  mỡ bôi trơn ổn định
  gear grease
  mỡ bôi trơn bánh răng
  general purpose grease
  mỡ bôi trơn thông dụng
  grease cock
  vòi bôi trơn
  grease cock
  vòi tra dầu bôi trơn
  grease cup
  chén mỡ bôi trơn
  grease cup
  dụng cụ bôi trơn
  grease lubricant
  mỡ bôi trơn
  grease mark
  dấu dầu bôi trơn
  grease mark
  vết dầu bôi trơn
  grease nipple
  khớp để bôi trơn
  grease nipple (lubricatingnipple)
  vú mỡ (để bôi trơn)
  grease oil
  dầu bôi trơn
  grease pit
  lỗ bôi trơn
  gun grease
  mỡ bôi trơn vũ khí
  homogenized grease
  mỡ bôi trơn đông thể
  hot (roll) neck grease
  mõ bôi trơn ổ trục cán nóng
  joint grease
  mỡ bôi trơn khớp nối
  lead soap grease
  mỡ bôi trơn xà phòng chì
  lime (base) grease
  mỡ bôi trơn gốc canxi
  long fiber grease
  mỡ bôi trơn thớ sợi dài
  lubricant grease
  mỡ bôi trơn
  lubricating grease
  mỡ bôi trơn
  pack a cup with grease
  cho mỡ vào chén đựng mỡ bôi trơn
  petroleum grease
  mỡ bôi trơn dầu mỏ
  pin grease cup
  chén mỡ bôi trơn nóng chảy
  pressure grease gun
  bơm nén dầu bôi trơn
  pressure gun grease
  mỡ bôi trơn súng áp lực
  pudding grease
  mỡ bôi trơn đặc
  residuum grease
  dầu bôi trơn nặng
  rocker arm grease
  mỡ bôi trơn máy lắc
  rod cup grease
  mỡ bôi trơn cổ trục
  roller bearing grease
  mỡ bôi trơn ổ bi đũa (ổ lăn)
  rope grease
  mỡ bôi trơn dây cáp
  set grease
  mỡ bôi trơn luyện nguội
  stearing gear grease
  mỡ bôi trơn hộp điều khiển
  still grease
  mỡ bôi trơn cất cuối
  still grease
  mỡ bôi trơn tĩnh
  switch grease
  mỡ bôi trơn cầu dao
  switch grease
  mỡ bôi trơn công tắc
  transmission grease
  mỡ bôi trơn hộp số (xe hơi)
  trough grease
  mỡ bôi trơn máy trộn
  tunnel-bearing grease
  mỡ bôi trơn trục giữa
  valve grease
  mỡ bôi trơn van
  water pump grease
  mỡ bôi trơn bơm nước
  wheel bearing grease
  mỡ bôi trơn ổ trục bánh
  bơm mỡ
  chất bôi trơn
  dầu bôi trơn
  compression grease cut
  phần cắt dầu bôi trơn nén
  grease cock
  vòi tra dầu bôi trơn
  grease mark
  dấu dầu bôi trơn
  grease mark
  vết dầu bôi trơn
  pressure grease gun
  bơm nén dầu bôi trơn
  residuum grease
  dầu bôi trơn nặng
  dầu mỡ

  Giải thích EN: A lubricant that is derived either from melted, liquid animal fat or from petroleum.

  Giải thích VN: Một chất bôi trơn được chiết suất từ mỡ động vật lỏng, chảy hoặc từ dầu mỏ.

  dầu nhờn

  Giải thích EN: Any thick, oily substance that is similar to lubrricant.

  Giải thích VN: Các chất dầu đặc tương tự như dầu bôi trơn.

  mỡ bôi trơn
  antifriction bearing grease
  mỡ bôi trơn ổ trục quay
  antirust grease
  mỡ bôi trơn chống gỉ
  automotive grease
  mỡ bôi trơn ôtô
  axle box grease
  mỡ bôi trơn hộp trục
  axle grease
  mỡ bôi trơn trục xe
  ball bearing grease
  mỡ bôi trơn vòng bi
  belt grease
  mỡ bôi trơn đai
  bentone grease
  mỡ bôi trơn bentonit
  block grease
  mỡ (bôi trơn) đóng bánh
  block grease
  mỡ bôi trơn dạng khối
  brick grease
  mỡ bôi trơn dạng khối
  cable grease
  mỡ bôi trơn dây cáp
  calcium base grease
  mỡ bôi trơn gốc canxi
  carriage grease
  mỡ bôi trơn xe hơi
  cart grease
  mỡ bôi trơn xe
  cold (roll) neck grease
  mỡ bôi trơn cổ trục cán lạnh
  cold (roll) neck grease
  mỡ bôi trơn ngõng trục cán lạnh
  cold setting grease
  mỡ bôi trơn lắng lạnh
  cold-set grease
  mỡ bôi trơn luyện nguội
  cold-settled grease
  mỡ bôi trơn luyện nguội
  compounding grease
  mỡ bôi trơn hỗn hợp
  extreme pressure grease
  mỡ bôi trơn siêu áp
  fatty acids grease
  mỡ bôi trơn gốc axit béo
  fiber grease
  mỡ bôi trơn dạng sợi
  fire-proof grease
  mỡ bôi trơn chịu lửa
  fixed grease
  mỡ bôi trơn ổn định
  gear grease
  mỡ bôi trơn bánh răng
  general purpose grease
  mỡ bôi trơn thông dụng
  grease cup
  chén mỡ bôi trơn
  gun grease
  mỡ bôi trơn vũ khí
  homogenized grease
  mỡ bôi trơn đông thể
  hot (roll) neck grease
  mõ bôi trơn ổ trục cán nóng
  joint grease
  mỡ bôi trơn khớp nối
  lead soap grease
  mỡ bôi trơn xà phòng chì
  lime (base) grease
  mỡ bôi trơn gốc canxi
  long fiber grease
  mỡ bôi trơn thớ sợi dài
  pack a cup with grease
  cho mỡ vào chén đựng mỡ bôi trơn
  petroleum grease
  mỡ bôi trơn dầu mỏ
  pin grease cup
  chén mỡ bôi trơn nóng chảy
  pressure gun grease
  mỡ bôi trơn súng áp lực
  pudding grease
  mỡ bôi trơn đặc
  rocker arm grease
  mỡ bôi trơn máy lắc
  rod cup grease
  mỡ bôi trơn cổ trục
  roller bearing grease
  mỡ bôi trơn ổ bi đũa (ổ lăn)
  rope grease
  mỡ bôi trơn dây cáp
  set grease
  mỡ bôi trơn luyện nguội
  stearing gear grease
  mỡ bôi trơn hộp điều khiển
  still grease
  mỡ bôi trơn cất cuối
  still grease
  mỡ bôi trơn tĩnh
  switch grease
  mỡ bôi trơn cầu dao
  switch grease
  mỡ bôi trơn công tắc
  transmission grease
  mỡ bôi trơn hộp số (xe hơi)
  trough grease
  mỡ bôi trơn máy trộn
  tunnel-bearing grease
  mỡ bôi trơn trục giữa
  valve grease
  mỡ bôi trơn van
  water pump grease
  mỡ bôi trơn bơm nước
  wheel bearing grease
  mỡ bôi trơn ổ trục bánh
  mỡ đặc
  sự bôi trơn
  tra dầu

  Kinh tế

  bôi mỡ
  dầu ăn
  xoa mỡ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X