• /stju:/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) nhà thổ ( (thường) the stews)
  Ao thả cá, bể thả cá (để giữ cho tươi)
  Bể nuôi trai
  Món hầm (thịt, rau..)
  (thông tục) sự hoảng hốt, sự bối rối
  in a stew
  đang lo âu, đang bối rối
  get (oneself) into/be in a stew (about something)
  (thông tục) đứng ngồi không yên

  Ngoại động từ

  Hầm, ninh (thịt...); hãm (trà)
  stewing steak
  thịt bò để hầm
  (từ lóng) học gạo
  to let someone stew in his ows juice (grease)
  để mặc kệ xác ai

  Nội động từ

  Rất nóng; ngột ngạt; bị hầm nhừ (vì nóng); hầm (trời)
  please open a window - we're stewing in here!
  làm ơn mở cửa sổ ra, chúng tôi bị hầm nhừ ở đây rồi!
  let somebody stew
  (thông tục) để mặc kệ (muốn làm gì thì làm mà không giúp đỡ, thông cảm..)
  stew in one's own juice
  (thông tục) bị để mặc xác

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ao thả cá
  hầm
  ninh
  thịt hầm
  thịt ninh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  brew , goulash * , hash , jumble , medley , m

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X