• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to make (cut) a brilliant figure
  gây cảm tưởng rất tốt; chói lọi

  Xem thêm figure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X