• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to make assurance double sure
  để cho hoàn toàn chắc chắn; làm cho không thể nghi ngờ vào đâu được

  Xem thêm assurance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X