• /ə´ʃuərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chắc chắn; sự tin chắc; điều chắc chắn, điều tin chắc
  Sự quả quyết, sự cam đoan; sự đảm bảo
  Sự tự tin ( (cũng) self-assurance)
  Sự trơ tráo, sự vô liêm sỉ
  to have the assurance to do something
  dám trơ tráo làm việc gì
  (pháp lý) bảo hiểm
  life assurance
  bảo hiểm nhân thọ
  to make assurance double sure
  để cho hoàn toàn chắc chắn; làm cho không thể nghi ngờ vào đâu được

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự bảo hiểm
  life assurance
  (thống kê ) bảo hiểm sinh mạng


  Kỹ thuật chung

  sự bảo đảm
  sự bảo hiểm
  sự đảm bảo

  Kinh tế

  bảo hiểm nhân thọ
  equity-linked assurance
  bảo hiểm nhân thọ có đầu tư cổ phần
  home service assurance
  bảo hiểm nhân thọ tại nhà
  with-profits endowment assurance
  bảo hiểm nhân thọ có chia lãi
  sự đảm bảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X