• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to make hard work of sth
  làm cho cái gì có vẻ khó khăn hơn thực tế

  Xem thêm hard

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X