• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to make oneself cheap
  ăn ở không ra gì để cho người ta khinh

  Xem thêm cheap

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X