• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to make up
  làm thành, c?u thành, g?p thành, h?p l?i, gói ghém, thu vén

  Xem thêm make

  Cơ khí & công trình

  tạo hình (sản phẩm)
  tự lựa

  Kỹ thuật chung

  bổ sung
  hồi phục
  điều hòa
  lắp ráp
  thu nhập

  Xây dựng

  lắp ráp, lắp ghép, ghép (đoàn tàu), bổ sung, bù trừ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X