• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to name after; to name for (from)
  đặt theo tên (của người nào)

  Xem thêm name

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X