• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to oil someone's palm
  mua chuộc ai, hối lộ ai

  Xem thêm oil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X