• /pɑ:m/


  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cây cọ ( palm tree)
  Cây họ cọ
  a date palm
  cây chà là
  a coconut palm
  cây dừa
  Lá của loại cây họ cọ (tượng trưng cho chiến thắng)
  (nghĩa bóng) chiến thắng; giải
  to bear (carry) the palm
  chiến thắng, đoạt giải
  to yield the palm
  chịu thua
  Gan bàn tay, lòng bàn tay
  read somebody's palm

  Xem tướng tay của ai

  Lòng găng tay
  gloves with leather palms
  lòng găng tay bằng da
  Gan bàn tay (đơn vị (đo lường) : rộng 4 insơ, dài 8 insơ)
  to grease (cross) someone's palm
  hối lộ ai, đút lót ai

  Ngoại động từ

  Giấu (quân bài, con súc sắc..) trong lòng bàn tay
  Sờ bằng gan bàn tay, đánh bằng lòng bàn tay
  Hối lộ, đút lót (ai)
  (thông tục) biện bạch
  Đùn đẩy; thuyết phục ai khác chấp nhận người đó, vật đó
  ( + off) đánh lừa, đánh lộn sòng, đánh tráo
  to palm off something upon (on) somebody
  đánh lừa để tống cái gì cho ai

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  gan bàn tay

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cây cọ

  Nguồn khác

  • palm : Corporateinformation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cây cọ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  areca , betel , nipa , pale , talipot , thin , wan , white

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X