• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to play into sb's hand
  làm l?i cho d?i th? c?a mình

  Xem thêm hand

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X