• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to plead the baby act
  trốn trách nhiệm lấy cớ là không có kinh nghiệm

  Xem thêm baby

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X