• /pli:d/

  Thông dụng

  Nội động từ pleaded; (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) .pled

  (pháp lý) bào chữa, biện hộ, cãi
  to plead for somebody
  biện hộ cho ai, bênh vực ai
  to plead against somebody
  cãi chống lại ai
  his past conduct pleads for him
  (nghĩa bóng) tư cách đạo đức quá khứ của anh ta đã biện hộ cho anh ta rồi
  ( + with, for...) cầu xin, nài xin
  to plead for mercy
  xin rủ lòng thương, xin khoan dung
  to plead with someone for someone
  nài xin ai bênh vực ai
  to plead with someone against someone
  nài xin ai chống lại ai
  to plead with someone for something
  cầu xin ai cái gì

  Ngoại động từ

  (pháp lý) biện hộ, bênh vực, cãi
  to plead someone's cause
  biện hộ cho ai
  to plead a case
  cãi cho một vụ
  (nghĩa bóng) lấy cớ, tạ sự
  to plead ignorance
  lấy cớ là không biết
  to plead inexperience
  lấy cớ là không có kinh nghiệm
  to plead the difficulties of the task
  tạ sự là công việc có nhiều khó khăn
  to plead guilty
  nhận là có tội
  to plead not guilty
  không nhận tội

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X