• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to promise oneself something
  tự dành cho mình trong tương lai cái gì (điều thích thú...)

  Xem thêm promise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X