• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to put a person through his catechism
  hỏi lục vấn ai, hỏi vặn ai, chất vấn ai

  Xem thêm cate-chisism

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X