• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to sail in the same boat
  (nghĩa bóng) cùng hành động, hành động chung

  Xem thêm boat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X