• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to sell somebody down the river
  (thông tục) bán rẻ ai, phản bội ai

  Xem thêm river

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X