• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to serve (wait on) somebody hand and foot
  t?n tay ph?c v? ai, làm m?i vi?c l?t v?t d? ph?c v? ai

  Xem thêm hand

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X