• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to set (great/little/no/not much) store by something
  đánh giá

  Xem thêm store

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X