• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to set oneself to do something
  quy?t tâm làm vi?c gì

  Xem thêm set

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X