• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to set someone at ease
  làm cho ai yên tâm, làm cho ai d? ngu?ng

  Xem thêm set

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X