• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to shove up
  (thông tục) chuyển động dọc theo (nhất là để tạo thêm chỗ)

  Xem thêm shove

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X