• /ʃʌv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xô đẩy một cách thô bạo; cú đẩy (mạnh)
  Lõi thân cây lạnh
  to give someone a shove off
  giúp ai bắt đầu

  Ngoại động từ

  Xô đẩy ( ai/cái gì) một cách thô bạo
  who shoved me?
  ai xô tôi đấy?
  (thông tục) nhét; đặt (cái gì) một cách cẩu thả (vào chỗ nào đó)
  to shove something in a drawer
  nhét một vật gì vào ngăn kéo
  to shove off
  đẩy chiếc thuyền ra khỏi bờ (bằng sào..)
  (thông tục) rời đi, đi khỏi (một mệnh lệnh)
  to shove up
  (thông tục) chuyển động dọc theo (nhất là để tạo thêm chỗ)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  phrasal verb
  depart , exit , get away , get off , go away , leave , pull out , quit , retire , run , withdraw
  noun
  butt , thrust

  Từ trái nghĩa

  verb
  pull

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X