• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to show the red rag to a bull
  giơ miếng vải đỏ trước mặt con bò đực; chọc tức ai

  Xem thêm red rag

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X