• /bul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bò đực
  Con đực (voi, cá voi...)
  a bull elephant
  voi đực
  a bull whale
  cá voi đực
  (thiên văn học) sao Kim ngưu
  Người đầu cơ giá lên (thị trường chứng khoán)
  bull operations
  hoạt động đầu cơ giá lên (ở thị trường chứng khoán)
  (từ lóng) cớm, mật thám; cảnh sát
  bull in a china shop
  người vụng về, lóng ngóng
  to take the bull by the horns
  không sợ khó khăn nguy hiểm
  a cock-and-bull story
  chuyện bịa đặt, chuyện vẽ vời
  like a red rag to a bull
  cứ như lấy roi quất vào mông bò cho nó điên lên


  Nội động từ

  Đầu cơ giá lên (ở thị trường chứng khoán)

  Ngoại động từ

  Tìm cách nâng giá (hối phiếu ở thị trường chứng khoán)

  Danh từ

  Sắc lệnh của giáo hoàng
  Lời nói ngớ ngẩn, lời nói ngây ngô, lời nói tự nó đã mâu thuẫn ( (thường) Irish bull)
  Sai lầm (về ngôn ngữ)
  Nước tráng thùng rượu để uống
  (từ lóng) lời nói láo, lời nói bậy bạ, lời nói khoác lác

  Ngoại động từ

  (từ lóng) lừa bịp (ai) bằng những lời khoác lác

  Nguồn khác

  • bull : Corporateinformation

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cần khoan

  Kinh tế

  đầu cơ giá lên
  người đầu cơ giá lên (ở Sở giao dịch chứng khoán)
  Người đầu tư giá tăng Người nghĩ rằng giá sẽ tăng

  Giải thích VN: Người ta có thể lạc quan về triển vọng của một loại chứng khóan cá nhân, trái phiếu hay hàng hóa, một mảng của một ngành công nghiệp hay toàn thể thị trường. Trong ý nghĩa tổng quát hơn, bunish có nghĩa là lạc quan, vì thế người ta có thể lạc quan về tổng thể kinh tế.

  người mua khống (chứng khoán)
  tư tưởng giá lên

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  fact , truth

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X