• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to swim with the flowing tide
  đứng về phe thắng, phù thịnh, gió chiều nào che chiều ấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X