• /swim/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bơi lội; thời gian bơi
  Vực sâu nhiều cá (ở sông)
  Tình hình chung, chiều hướng chung
  to be in the swim
  biết được tình hình chung
  to be out of the swim
  không nắm được tình hình chung
  to put somebody in the swim
  cho ai biết tình hình chung
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) (như) swimming-bladder

  Nội động từ .swam; .swum

  Bơi
  I can swim
  tôi bơi được
  Nổi
  vegetables swimming in the broth
  rau nổi trên mặt nước xuýt
  Lướt nhanh
  she swam into the room
  cô ta đi lướt nhanh vào trong phòng
  Trông như đang quay tít, có vẻ quay tít, trông như đang rập rình
  everything swam before his eyes
  mọi vật như đang quay tít trước mắt nó
  Choáng váng
  my head swim
  đầu tôi choáng váng
  ( + in) tràn ngập, tràn đầy (nước, chất lỏng..)
  meat swimming in a gravy
  thịt lềnh bềnh trong nước xốt

  Ngoại động từ

  Bơi (ếch, bướm..); bơi vượt qua (sông..)
  to swim breast-stroke
  bơi ếch
  to swim back-stroke
  bơi ngửa
  to swim a river
  bơi qua con sông
  to swim a race
  bơi thi
  to swim a mile
  bơi một dặm
  Bơi thi với (ai)
  to swim someone a hundred metres
  bơi thi với ai một trăm mét
  Bắt bơi; cho bơi (chó, ngựa...)
  to swim a horse across a stream
  cho ngựa bơi qua suối
  ( + with) tràn ngập, tràn đầy; đẫm; ướt đẫm (nước mắt..)
  her eyes were swimming (with tears)
  mắt cô ta đẫm lệ
  the bathroom floor was swimming with water
  sàn buồng tắm ngập nước

  Cấu trúc từ

  in out of the swim
  (thông tục) biết/không biết cái gì đang xảy ra; có/không dính líu đến cái gì đang xảy ra
  to swim to the bottom like a stone (like tailor's goose)
  (đùa cợt) không biết bơi; chìm nghỉm
  to swim with the tide
  gió chiều nào che chiều ấy

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bơi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X