• Idioms

    To take a fortress by storm
    ồ ạt đánh, chiếm lấy một đồn lũy

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X