• /ˈfɔrtrɪs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Pháo đài
  flying fortress
  pháo đài bay

  Ngoại động từ

  (thơ ca) là pháo đài của; bảo vệ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  pháo đài
  castle-fortress
  pháo đài kiên cố
  fortress tower
  tháp pháo đài

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X