• Idioms

    To take up an idea/a suggestion
    Chấp nhận một ý kiến, theo một lời khuyên

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X