• /sə'dʤestʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đề xuất; sự đề nghị, sự được đề nghị
  full of suggestion
  nhiều ý kiến gợi ý
  Ý kiến (kế hoạch...) đề nghị, đề xuất
  Sự khêu gợi, sự gợi những ý nghĩa tà dâm
  Sự gợi ý; sự nói khéo
  (triết học) sự ám thị; ý ám thị
  Đôi chút; một lượng nhỏ (cái gì mà người ta có thể nhận thấy)
  to speak English with the suggestion of a French accent
  nói tiếng Anh với đôi chút giọng Pháp

  Chuyên ngành

  Y học

  ám thị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X