• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to turn one's back (up)on somebody/something
  quay lưng lại với ai, với cái gì
  Eg: Vietnamese consumers are turning their backs on Chinese fresh produce and buying more home-grown fare, due to quality issues, food safety concerns and cost, reports Vietnam News.

  Xem thêm back

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X