• Kỹ thuật chung

    hộp chứa dụng cụ

    Giải thích EN: A box in which tools are kept. Also, toolbox. Giải thích VN: Là hộp chứa các dụng cụ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X