• Giao thông & vận tải

  sức nâng đỉnh cột buồm

  Kỹ thuật chung

  palăng cần trục
  topping lift cable
  cáp palăng cần trục

  Kinh tế

  dây nâng cần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X