• /´tɔpiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tỉa ngọn cây
  Phần trên, phần ngọn
  Lớp mặt của đường (rải đá...)
  Lớp mặt trên bánh (kem, bơ..)

  Tính từ

  (thông tục) trội nhất; thượng hạng

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  quy trình topping

  Giải thích EN: The process of removing benzene or light distillate from heavier crude fractions.

  Giải thích VN: Một quy trình loại bỏ benzen hay sản phẩm chưng cất nhẹ ra khỏi các phân đoạn của dầu thô nặng.

  sự cất ngọn
  vacuum topping
  sự cất ngọn chân không
  sự tách ngọn
  sự thử ngọn

  Xây dựng

  lớp bê tông phủ mặt đường (lớp mòn)

  Kỹ thuật chung

  lớp bọc
  lớp mặt
  lớp trên
  sự bọc

  Kinh tế

  phần ngọn
  phần trên
  sự cắt ngọn
  sự cắt sửa
  sự chưng tách pha nhẹ
  sự trang trí trên bề mặt bánh kẹo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X