• Kinh tế

  cán cân buôn bán
  cán cân mậu dịch

  Giải thích VN: Xem Balance of trade.

  cán cân thương mại
  favorable trade balance
  cán cân thương mại dư thừa
  favorable trade balance
  cán cân thương mại thuận
  passive trade balance
  cán cân thương mại thiếu hụt
  trade balance on customs clearance
  cán cân thương mại tính theo số lượng thông quan
  cán cân thương mại, mậu dịch, ngoại thương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X