• Giao thông & vận tải

  luồng xe chạy
  luồng giao thông
  traffic flow diagram
  giản đồ luồng giao thông

  Toán & tin

  dòng giao thông (trên mạng)
  traffic flow confidentiality
  sự tin cẩn của dòng giao thông (trên mạng)
  dòng vận tải

  Kỹ thuật chung

  lưu lượng giao thông
  luồng thông tin
  traffic flow security
  tính an toàn luồng thông tin
  luồng vận tải
  lưu lượng vận chuyển

  Xây dựng

  dòng xe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X