• /´treil¸bleiziη/

  Thông dụng

  Tính từ
  Tiên phong, đầu tiên
  a trail-blazing scientific discovery
  sự khám phá khoa học đầu tiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X